فروشگاه ساز ناپ کامرس - ناپ فارسی
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

محاسبه و محدود کردن روش های ارسال

اگر می خواهید روش های ارسال را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده توسط مدیریت ، محدود یا محاسبه کنید.
562,500 تومان

همراه با یکماه پشتیبانی رایگان (شرایط پشتیبانی)

این پلاگین به مدیران فروشگاه های اینترنتی اجازه می دهد که روش های حمل و نقل مرسوله ها را با سناریوهای پیچیده و شرطی نمایش داده یا محاسبه کنند.

امکان تعریف فرومول برای محاسبات پیچیده.

امکان تعریف انواع متغیر های مختلف برای محاسبه به عنوان مثال نرخ ثابت ، مجموع سفارش و وزن سفارش

برای مثال اگر خدمات شما در شهری قابل ارائه نیست و مشتری آن شهر را انتخاب کند می توانید متن "با عرض پوزش، ما نمی توانیم به شما خدمات دهیم" را نشان دهید.

حتی اگر فقط امکان انتخاب دو محصول رایگان برای سبد خرید داشته باشید ، در این پلاگین قابل تعریف است.

امکان محاسبه فرمول بر اساس نوع و نام روش ارسال

امکان استفاده از درصدی از مجموع سفارش

امکان استفاده از کد پستی مبدا ارسال کننده

امکان نوشتن sql query وجود دارد

امکان استفاده از پارامتر های مختلف از جمله فروشگاه جاری

و ......

قابل ارائه برای ناپ کامرس 3.9 - 4 - 4.10 - 4.20 - 4.30 می باشد.

توضیحات انگلیسی:

Important!

Plugin doesn't create new shipping methods option, plugin changes existing ones.
You can hide existing shipping methods options or change fees.

If you want to create the new shipping methods options with fees you need to use other our plugin Table Rate Shipping


Example.

You want to give FreeShipping to customers from the USA if customer has order with amount 100$ or more.

Features
Restrictions based on stores
Restrictions based on customer roles
Restrictions based on date of the order (day of week and time of day, etc.)
Restrictions based on customer's address (shipping and billing address)
Restrictions based on checkout attributes
Restrictions based on products and product attributes
Restrictions based on shipment methods (shipment providers and shipment method names)
Restrictions based on order amounts (totals and subtotals, weight, dementions)
Restrictions based on product specifications (products from the cart)
Restrictions based on product manufacturers (products from the cart)
Restrictions based on product categories (products from the cart)
Restrictions based on product vendors (products from the cart)
Restrictions based on coupon codes (use or not use coupon codes)
Restrictions based on discounts (use or not use discount (Assigned to order subtotal))
Change shipment fee (replace, discount, surcharge, leave old value) and set the minimum and maximum of new fee
Group of restrictions
Action for the next step  if the rule is validated

مشتریان ناپ فارسی